درمان ناباروری

درمان نازایی

درمان نازایی

نازایی نازایی زمانی اطلاق می شود که یک زوج تصمیم به داشتن فزرند می گیرند و در طی آن از هیچ یگ از روش های نازایی استفاده نمی کنند و به مدت یکسال رابطه کنترل نشده بارداری برای شخص مونث در رابطه(مادر) اتفاق نمی اقتد. در این مواقع این روج نازا درنظر گرفته می شود. درمان سن...

Call Now Button