زایمان

زایمان طبیعی چگونه است؟

زایمان طبیعی چگونه است؟

زایمان طبیعی چگونه است؟ بهترین روش زایمان چیست؟ زایمان سزارین و زایمان طبیعی چگونه است؟ زایمان یک امر خاطره انگیز برای مادران است که نیروی استقامت و عاطفی فراوانی را از آنان می طلبد. مادرانی که قصد زایمان دارند بایستی با آگاهی وارد این امر مهم شوند. دانستن اقدامات...

درمان نازایی

درمان نازایی

نازایی نازایی زمانی اطلاق می شود که یک زوج تصمیم به داشتن فزرند می گیرند و در طی آن از هیچ یگ از روش های نازایی استفاده نمی کنند و به مدت یکسال رابطه کنترل نشده بارداری برای شخص مونث در رابطه(مادر) اتفاق نمی اقتد. در این مواقع این روج نازا درنظر گرفته می شود. درمان سن...

Call Now Button